Regulamin

Operatorem sklepu UNIBIO.pl jest firma ASC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, 02-830 Warszawa, ul. Rumby 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta stołecznego Warszawy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000716913, NIP 9512454938, REGON 369396615.

numer rachunku bankowego:  55 9288 0001 5599 7081 2000 0030

 

Sklep internetowy (zwany w dalszej części Sklepem), znajdujący się pod adresem UNIBIO.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej. Sklep nie prowadzi sprzedaży w siedzibie firmy.

 

 

Klientem nazywany jest użytkownik, który składa zamówienie poprzez stronę UNIBIO.pl

 

Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę poprzez stronę UNIBIO.pl. Realizacja zamówień następuje w dni robocze. Do złożenia jednorazowego zamówienia nie jest wymagane zarejestrowanie się w Sklepie, jedynie poprawne wypełnienie zamówienia wraz z podaniem danych potrzebnych do realizacji zamówienia.

 

 

Użytkownikom zarejestrowanym w sklepie mogą być proponowane rabaty i dodatkowe korzyści zgodnie z obowiązującą ofertą.

 

Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i są podane w polskich złotych. Cenami wiążącymi są ceny podane na stronach produktów w dniu złożenia zamówienia. Płatności można dokonać przelewem na podany numer konta, gotówką przy odbiorze przesyłki,  bądź poprzez bezpieczne płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24. 

a) przelewu online drogą elektroniczną na rzecz UniBIO.PL w systemie Przelewy 24. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro SA ul. Kanclerska 15 60 – 327 Poznań, NIP: 7792369887.

b) operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

 

Po złożeniu zamówienia w Sklepie, Klient otrzymuje e-mail na wskazany przez niego adres ze szczegółami zamówienia. Klient nie musi potwierdzać zamówienia, a otrzymanie wiadomości e-mail od sklepu z tematem …”zamówienie nr xxxx” stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a sklepem.

W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostaje poinformowany o tym fakcie i ustalany jest sposób realizacji zamówienia. Gdy kwota za zamówienie została już wpłacona na konto Sklepu, a Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia i usatysfakcjonować Klienta proponowanym rozwiązaniem, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy na wskazane przez Klienta konto.

 

 

Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane są niepełne, błędne lub budzą wątpliwość. Przed odstąpieniem od realizacji zamówienia Sklep będzie się kontaktował z Klientem na podany przez Klienta numer telefonu i adres e-mail.

 

 

Sklep wystawia faktury i wysyła je na adres email podany w zamówieniu.

Potwierdzając regulamin sklep, użytkownik wyraża zgodę na wysyłkę faktury VAT w formie elektornicznej.

 

 

 POLITYKA ZWROTU / WYMIANY / REKLAMACJI:

 

Zakupiony w Sklepie towar zgodnie z obowiązującym prawem można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Zwracany towar powinien mieć dołączony dowód zakupu (paragon lub fakturę otrzymaną ze Sklepu). Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy standardowo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), prawo do odstąpienia od umowy w zakresie opisanym powyżej nie przysługuje, w poniżej wymienionych przypadkach: (a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – koszt zwrotu towaru pokrywa Klient. Jeżeli nie zachodzą przesłanki wymienione w pkt a) i b) powyżej, zakupiony towar można zwrócić na adres biura firmy. Przed dokonaniem zwrotu, prosimy o kontakt z nami na podany adres e-mailowy bądź telefonicznie.

 

 

Zwroty i reklamacje wysłane za pobraniem na koszt Sklepu nie będą przyjmowane ze względów bezpieczeństwa.

 

Klient, który stwierdzi, że otrzymał towar niepełnowartościowy ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

Reklamacje rozpatrywane są ustawowym terminie 14 dni.

 

Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.

 

Deklarujemy pełną troskę o rozwiązywanie wszelkich sporów na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów będzie sąd, który jest właściwy miejscowo według przepisów ogólnych.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności - Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.